Disclaimer / voorwaarden

Voorwaarden voor gebruik ZeeburgTV:
1 - Degenen die filmpjes (en andere informatie) uploaden zijn te gast bij ZeeburgTV. Wij bieden onze non-profit-gasten gratis een aantal diensten: het uploaden en tonen van filmpjes en andere informatie, overigens nadat deze gemodereerd is. Bedrijven en instellingen die economische waarde ontlenen aan hun content en videocommunicatie via ZeeburgTV vragen wij een bijdrage in de kosten (zie ZeeburgTV Zakelijk)


2 - Hoewel ZeeburgTV zo zorgvuldig mogelijk de door haar toegezegde diensten zal verrichten, kan niemand aan het gratis on line zetten van filmpjes en andere informatie en het publiceren ervan op een of meerdere (video)pagina's rechten ontlenen, behalve het recht om op ieder gewenst moment de filmpjes of zelfgemaakte pagina’s/kalenderitems zelf via het ter beschikking gestelde beheersysteem weer te verwijderen.


3 - Hoewel ZeeburgTV niet kan garanderen dat er geen misbruik van de mogelijkheden van de (video)pagina's wordt gemaakt, behoudt ze zich wel het recht voor om geuploade filmpjes en andere informatie te weigeren die duidelijk ten doel hebben: het creëren en/of het (bevorderen van) verspreiden van informatie die voor de kijker(s)/gefilmde(n) schadelijk, beledigend, discriminerend op grond van ras of etnische afkomst, vulgair, seksueel te expliciet of redelijkerwijs verwerpelijk is.


4 - ZeeburgTV garandeert dat zij de ge-uploade filmpjes en andere informatie voor geen enkel ander doel zal gebruiken dan het tonen op deze website, eventueel op bijbehorende media en in eventuele promotie voor deze media.


5 - ZeeburgTV geeft geen enkele garantie tegen het ongewenst bekijken/kopiëren van filmpjes, danwel het zonder toestemming overnemen van informatie.


6 - Om via de Pro versie (gratis) videofragmenten toe te kunnen voegen aan een videopagina, dient eerst ingestemd te worden met het downloaden en installeren van software van Breedband Video Services en van Windows Media Encoder. Maar video kan ook via de Easy versie geupload worden, alleen is dan de omvang beperkt.Voor toegang tot de professionele upload-mogelijkheid neemt u contact op met beheer@zeeburgtv.nl


7 - Degene die filmpjes en andere informatie op ZeeburgTV plaatst, blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de content, die hij of zij on line zet. Als deze content leidt tot enigerlei vorm van juridische vervolging (bijvoorbeeld ten gevolge van niet gerespecteerde rechten van anderen (auteursrecht, privacy), het schade toebrengen aan anderen etcetera) van degene die ze on line heeft geplaatst, kan ZeeburgTV niet weigeren om de bij haar bekende gegevens over diegene over te dragen. ZeeburgTV is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de content en de eventuele schade die met de publicatie ervan veroorzaakt wordt.


8 - ZeeburgTV kan zonder opgaaf van redenen het project beëindigen. Aan alle bekende mailadressen van uploaders wordt dit gemeld, alle filmpjes en andere informatie worden dan off line gezet en zijn via het beheersysteem dat degene die ze geupload heeft ter beschikking is gesteld nog enige tijd te bereiken. Vanzelfsprekend worden zakelijke contracten in goed onderling overleg afgehandeld.


9 - ZeeburgTV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze site voorwaarden en haar algemene voorwaarden. Check daarom regelmatig deze voorwaarden op www.zeeburgtv.nl