Over deze site

Over deze site

ZeeburgTV is een initiatief van stichting HierTV in samenwerking met InterNLnet en Brevidius Multi Media

ZeeburgTV bestaat niet alleen uit een website, maar ook uit video-opstellingen in de buurt en nieuwsbrieven aan huis. Alle media worden gebruikt om de bewoners van Zeeburg te bereiken!


Het doel van ZeeburgTV is om de leefkwaliteit in Zeeburg te versterken, in de ruimste zin van het woord:
- veel informatie en voorlichting over alles wat met wonen, werken, vrije tijd enzovoorts in Zeeburg te maken heeft
- nieuwtjes en bijdragen van iedereen in de buurt dus!
- live video verbindingen, beeldbellen, videoconsult en andere vormen van live videoverbindingen.


In tegenstelling tot wat velen denken wordt ZeeburgTV niet gesubsidieerd! Het is de bedoeling dat ZeeburgTV op termijn zichzelf gaat bedruipen, dus wordt iedere kijker en contentleverancier gevraagd op basis van het ervaren nut van dit platform zijn of haar bijdrage te leveren. Dat kan dus betekenen dat een bedrijf betaalt om informatie erop te kunnen zetten, maar een vereniging niet. Ook de overheid kan een betalende gebruiker zijn, net als nutsbedrijven, instellingen etcetera. Bewoners en non profit instellingen kunnen gratis hun niet-commerciele informatie in de vorm van video, kalenderitems, pagina’s etcetera op het portaal plaatsen.


ZeeburgTV maakt ook videoproducties in opdracht. Zo maakten we al eerder producties voor Stadsdeel Zeeburg, Buurtleven, Maatschap voor communicatie.
Meer informatie kunt u krijgen als u mailt naar annemieke@hiertv.org of belt met Annemieke 06-11196581


ZeeburgTV is een project van:

Stichting HierTV
Timorplein 61
1094 CC Amsterdam
www.hiertv.org