HATCH - een Zuid Afrikaanse danservaring

HATCH - een Zuid Afrikaanse danservaring

Mamela Nyamza is een succesvolle Zuid Afrikaanse danseres. Zij gebruikt haar talenten om verschillende issues die vrouwen in het hedendaagse Zuid Afrika tegenkomen bespreekbaar te maken. met de voorstelling HATCH geeft Mamela een kritische blik op de rol van gewoontes en tradities in het moderne Zuid Afrika. Onderwerpen als seksualiteit, huwelijk, religie en zelfbeschikking komen voorbij. HATCH is een danservaring waarbij vrouwen worden opgeroepen hun hart te volgen en zich niet te laten bepalen door traditie, religie of rolpatronen. Een oproep om niet stilzwijgend aan de zijlijn te staan, maar je te uiten op welke manier jou ook past. Een bijzondere vorm van empowerment die WOMEN Inc. Nederlandse vrouwen zeker niet wil onthouden! (in samenwerking met MYBODY )

Move1524
Mamela is een van de choreografen van Move1524, een Zuid-Afrikaanse organisatie die dans inzet als vorm om bewustwording rond eigen identiteit en ontwikkeling, met name onder jongeren te stimuleren. In de townships van Kaapstad, waar ze zelf oorspronkelijk vandaan komt, geeft ze op middelbare scholen workshops, waarbij leerlingen de bevrijdende werking van dans ervaren op weg naar volwassenheid. MYBODY steunt Move1524. Zie voor meer informatie www.move1524.org.za.

Locatie:

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam

meer info