beeldvorming rond migranten vrouwen

beeldvorming rond migranten vrouwen

Met onder meer: Cisca Dresselhuys, Carlien Scheele (Ministerie OCW, directie Emancipatie) , Marylin Haimé (directeur Inburgering en Integratie bij het Ministerie van VROM) en Mieke Bal (hoogleraar theoretische literatuurwetenschap en vrouwenstudies)

Locatie:

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam

meer info