Commissie Fysiek Domein

Op 3 november vergadert de commissie Fysiek Domein om 20.00 uur in de raadzaal van het stadsdeelkantoor, Cruquiusweg 5. De volgende punten staan op de agenda:Â

Meerjarenprogramma Openbare Ruimte 2009-2013
Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2009
Milieuprogramma 2009
Inbreng voor de Strategienota IJburg 2e fase

meer info