Commissie Sociaal Domein

Op 4 november vergadert de commissie Sociaal Domein om 20.00 uur in de raadzaal van het stadsdeelkantoor op Cruquiusweg 5. De volgende punten staan op de agenda:

Najaarsnota 2008
Begroting 2009Â
Brief DB inzake BTW Civic
Beschikbaar stellen van een krediet voor het realiseren van tijdelijke huisvesting voor onderwijs en naschoolse opvang op IJburg
Vergelijkbare tarieven stadsdelen
Kredietaanvraag achterstallig groot onderhoud stadsdeelkantoor
Benoeming van twee leden in het bestuur van de Stichting OPOOZ

meer info