Politieke avond op 11 november

Op dinsdag 11 november 2008 van 20.00 tot 22.00 uur houdt de stadsdeelraad van Zeeburg weer een politieke avond. Op deze avond gaan de raadsleden in gesprek met een ieder die woont of werkt in Zeeburg. U bent van harte welkom om uw mening te laten horen of om mee te doen aan de diverse sessies.

Op het programma staan:

20.00 uur: Sprekershoek
Een spreker krijgt achter de microfoon in de sprekershoek maximaal 10 minuten spreektijd. U kunt zelf uw onderwerp bepalen. Men moet zich vooraf aanmelden.

20.00 uur: Subsidiehoorzitting
Tijdens deze bijeenkomst kunnen organisaties en instellingen die voor het jaar 2009 subsidie hebben aangevraagd hun mening geven over het voorstel van het DB voor de subsidietoekenning. De voorgenomen subsidietoekenning is naar alle aanvragers verstuurd. Zij kunnen tijdens de hoorzitting hun aanvraag toelichten. De (duo)raadsleden kunnen in reactie vragen stellen over de aanvraag. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in de raadsvergaderingen van 18 en 20 november 2008.

20.30 uur: Debat Veiligheid
In de Raadszaal zal het DB het huidige veiligheidsprogramma presenteren. Vervolgens zal de raad in debat gaan over de vraag wat er aanvullend door het stadsdeel zou kunnen / moeten worden gedaan om de veiligheid in het stadsdeel te verbeteren.

21.15 uur: Herziening Bestuurlijk Stelsel
De gemeente Amsterdam buigt zich momenteel over de vraag of er reden is om het huidige aantal deelraden aan te passen. Het idee is dat sommige stadsdelen te klein zijn. Na de subsidiehoorzitting zal in de trouwzaal een presentatie worden gehouden door de heer Mertens, voorzitter van de commissie verbetering bestuur Amsterdam, over de eerste inzichten van deze commissie.

Wandelgangen
En verder heeft u in de wandelgangen vanzelfsprekend de gelegenheid om met alle aanwezigen informeel van gedachten te wisselen.

U bent van harte welkom om aan deze avond deel te nemen. U kunt gewoon binnenlopen op de Cruquiusweg 5. Alleen als u spreektijd wilt in de sprekershoek moet u zich even melden bij de griffie van Zeeburg, via telefoonnummer (020) 608 0365 of het aanmeldingsformulier op de website van het stadsdeel.

meer info