Politieke avond op 9 december

Op dinsdag 9 december van 20.00 tot 22.00 uur houdt de stadsdeelraad van Zeeburg weer een politieke avond. Op deze avond gaan de raadsleden in gesprek met een ieder die woont of werkt in Zeeburg. De politieke avonden zijn openbaar. Iedereen is welkom.


Vanaf 20.00 uur is er eerst de Sprekershoek. Een spreker krijgt achter de microfoon in de sprekershoek maximaal 10 minuten spreektijd. U kunt zelf uw onderwerp bepalen. Men moet zich vooraf aanmelden.

Het programma van de politieke avond van 9 december gaat verder vooral over bewonersparticipatie in de Indische Buurt. Diverse actieve bewoners en netwerken vertellen over zichzelf en hun activiteiten, en gaan daarover in gesprek met raadsleden en andere aanwezigen. Zo is er aandacht voor de Timorplein Community, allerlei veelbelovende sociale en artistieke projecten rond het Gemeenschapshuis, het panel over de bewonersinitiatieven in de wijkaanpak en nog veel meer.

In de wandelgangen heeft u natuurlijk de gelegenheid om met anderen van gedachten te wisselen. Tijdens deze avond kunt u op informele wijze in gesprek gaan met raadsleden, bestuurders, ambtenaren, medebewoners of andere bezoekers.

Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Wilt u meepraten, of alleen kijken en luisteren? U bent van harte welkom! De politieke avond is een openbare bijeenkomst, alle geïnteresseerden kunnen meedoen. U kunt gewoon binnenlopen.

Alleen als u zelf nog de raadsleden toe wilt spreken in de Sprekershoek, dan moet u zich aanmelden bij de griffie: 020-6080353.

De politieke avond van dinsdag 9 december vindt plaats in het kantoor van stadsdeel Zeeburg, Cruquiusweg 5.

Voor een impressie van de politieke avond van 11 november jongstleden , kijk in de 'ZeeburgGids' onder 'Stadsdeel Zeeburg' - 'Inspraakavonden'


Programma


Tijd Plaats Activiteit
20.00 uur Hal Opening
Door Linda Maasdijk, raadsvoorzitter20.05 uur Hal Sprekershoek20.30 – 21.00 uur Hal
Bewonersparticipatie in Zeeburg:
- inleiding Rob van Veelen, adviseur bewonersparticipatie
- korte informele presentaties, begeleid door Jan de Laat:
Timorplein Community, door Niels en Dita
Gemeenschapshuis, door Simone en Ron
Bewonerspanel, door Rob

21.00 – 21.15 uur Raadzaal
Uitvoering Vernieuwing Indische Buurt:
- toelichting door Conny Valkhoff, programmamanager Indische Buurt

21.15 – 22.00 uur Raadzaal
Bewonersparticipatie:
- discussie aan de hand van stellingen, onder leiding van Jan de Laat22.00 uur Einde politieke avond