Politieke avond op locatie!

Op dinsdag 14 april vindt de maandelijkse politieke avond van de stadsdeelraad plaats.

Let op: dit keer niet op het stadsdeelkantoor, maar op locatie! De avond staat in het teken van de ontwikkeling van het winkelgebied Brazilië.

Veel bewoners komen er hun dagelijkse boodschappen doen, maar het winkelcentrum en de directe omgeving bieden méér mogelijkheden. In het voorjaar van 2008 verzocht de stadsdeelraad het stadsdeelbestuur om de kansen die het winkelcentrum en omgeving biedt verder uit te werken. Dat is gebeurd in nauwe samenwerking met belangrijke partners die betrokken zijn bij het gebied. Gedacht wordt aan steigers langs het water waarop mensen in de zon van een drankje kunnen genieten, een drijvende markt op boten, het opknappen van het Lloydplein, kunstprojecten in de openlucht, het mooier maken van de verschillende doorkijkjes en het creëren van ruimte in de zogenaamde 'driehoek' bij de Verbindingsdam.


Tijdens de politieke avond worden de ideeën gepresenteerd en kunnen bewoners en ondernemers er hun mening over geven. Voorafgaand aan de politieke avond is er soep en brood en vindt er een rondleiding door het gebied plaats.


Locatie: Jerry's, Veemkade 1288
18.30 uur: inloop met soep met brood
19.15 uur: rondleiding door het gebied
20.00 uur: start politieke avond
22.00 uur: afsluiting en borrel


Voor het eten en/of de rondleiding vooraf kunt u zich aanmelden bij de griffie: griffie@zeeburg.amsterdam.nl, bij de politieke avond zelf kan iedereen zo binnenlopen.