Politieke avond

Wat: Politieke avond: Vernieuwing Indische Buurt
Wanneer: Dinsdag 8 september
Hoe laat:
- van 19.30 tot 20.00 uur inloop en informatiemarkt
- van 20.00 tot 22.00 uur politieke avond
Waar: Flevohuis, Kramatplantsoen 101

Bent u geïnteresseerd in hoe het gaat met de Indische Buurt? Kom dan naar deze politieke avond!
Kijk voor meer informatie en het programma van de politieke avond of neem contact op met Liesbeth Schreiner, commissiegriffier, via tel. (020) 608 0365.

Gaat het goed met de Indische Buurt?
In de Indische Buurt werkt het stadsdeel met de woningcorporaties en buurtbewoners al een aantal jaar samen aan een mooie en sterke buurt. Hoe staat het daarmee? Hebben de inspanningen effect?
Het bestuur presenteert aan raadsleden en andere geïnteresseerden op dinsdagavond 8 september tijdens de politieke avond feiten en cijfers over de Indische Buurt. Na deze plenaire presentatie kunt u aan de gesprekstafels in discussie gaan met de raadsleden, het Dagelijks Bestuur en de woningcorporaties.
De stadsdeelraad wil weten van alle betrokkenen of de vernieuwing van de Indische Buurt op de goede weg is. De opzet van deze bijeenkomst is informeel. Er wordt geen verslag van gemaakt en er worden geen besluiten genomen.

Bewoners, professionals, wethouders en ambtenaren, iedereen is welkom!