Politieke avond

Op dinsdag 6 oktober van 20.00 tot 22.00 uur houdt de stadsdeelraad van Zeeburg weer een politieke avond.
Op de politieke avond gaan de raadsleden in gesprek met een ieder die woont of werkt in Zeeburg. De politieke avonden zijn openbaar. Iedereen is welkom.

Vanaf 20.00 uur is er eerst de Sprekershoek. Een spreker krijgt achter de microfoon in de sprekershoek maximaal 10 minuten spreektijd, onderwerp zelf te bepalen. Men moet zich wel vooraf aanmelden.

Het programma van de politieke avond gaat daarna om 20.30 uur verder met sessies over Civic en over de Borneostraat.

Civic Zeeburg blikt terug aan de hand van twee rapportages op de eerste anderhalf jaar van het werken in Zeeburg: wat gaat er goed, en wat kan er beter. Het werk op het gebied van ouderen, civil society, jeugd, maatschappelijke dienstverlening nemen zij onder de loep.
Sinds januari 2008 organiseert Civic Zeeburg in de drie wijken het welzijnswerk, jongerenwerk, de maatschappelijke dienstverlening, het peuterspeelzaalwerk en meer. Zij hebben vele medewerkers in dienst: jongerencoaches, trajectbegeleiders, maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners, opvoedadviseurs, sociaal raadslieden en accommodatiebeheerders. Stadsdeel Zeeburg is opdrachtgever van Civic Zeeburg.

De nieuwe inrichting en nieuwe bedrijven aan het Timorplein en het Javaplein geven de Indische Buurt een frisse impuls en werpen nieuw licht op de aangrenzende gebieden. Zoals de omgeving van de Borneostraat. Het boekje ‘Toekomstschets Borneostraat en omgeving’ brengt in sfeerbeelden kansen en potenties in beeld van deze omgeving. Het wordt met de recente afsluiting voor auto’s bij het Javaplein nog belangrijker de straat het beeld en de inrichting te geven die past bij de sfeer van een 30 km woonstraat. Hoe? Daarover gaat de discussie op deze avond.

Wilt u de bijeenkomst bijwonen? U bent van harte welkom! De politieke avond is een openbare en informele bijeenkomst, alle geïnteresseerden kunnen meedoen. U kunt gewoon binnenlopen.
Alleen als u zelf nog de raadsleden toe wilt spreken in de Sprekershoek, dan moet u zich aanmelden bij de griffie: 020-6080365.