Themabijeenkomst Huiselijk geweld en eerwraak

Hulp aan slachtoffers van eergerelateerde geweld heeft volop de aandacht van hulpverlenende instanties, de overheid en politie. Waar het op dit moment aan ontbreekt, is specifieke aandacht voor de mogelijke daders. Preventie van eergerelateerde geweld is mogelijk door potentiële daders en hun omgeving op een passende manier aan te spreken en hen op andere gedachten te brengen.

Waar: De Meevaart – Balistraat 48a, (Indische buurt in Zeeburg)
Tijd: 18.00 inloop 18.30 aanvang 19.30 soep en brood 20.00 uur voortzetting 21.00 einde

Info:
Ahmed El Mesri infoassadaaka@gmail.com Tel. 020 – 7525131 (kantoortijd) of 06-10112691
www.vriendschapassadaaka.web-log.nl