bestemmingsplan IJburg, 2de fase (video)

 bestemmingsplan IJburg, 2de fase (video)

Op 4 september 1996 besloot de gemeenteraad van Amsterdam tot de aanleg van IJburg, een woonwijk van ongeveer 18.000 woningen in het IJmeer. Besloten werd om IJburg in
twee fasen aan te leggen. Op de eilanden van de eerste fase staan inmiddels 5000 woningen, er wonen nu ongeveer 10.000 mensen.


De tweede fase moet nog worden aangelegd. Op 24 november 2004 heeft de Raad van State goedkeuring onthouden aan
het destijds opgestelde bestemmingsplan voor de tweede fase.
Door die uitspraak is nu extra goed naar de milieueffecten gekeken.


Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 27
november 2008 tot 8 januari 2009 ter inzage.


Ga naar website