Stichting HierTV

Doelstelling

a.
De sociale cohesie van buurten te vergroten

b.
Burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties toegang te geven tot de mogelijkheden van het internet, met name de mogelijkheden van online video ten behoeve van gemeenschapsvorming, plan- en besluitvorming, belangenbehartiging en promotie.
c.
het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Positionering
De Stichting HierTV biedt overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een laagdrempelige, snelle, kostenefficiënte en leuke manier om bewoners te betrekken bij hun directe leefomgeving. Video en het ontwikkelen van online communities nemen hierin een centrale plaats.
De Stichting beschikt over een eigen video content management systeem, programmeurs en vormgevers voor het bouwen van websites.


Wat doet de Stichting:

1. We maken videofilms,

2. We maken internetsites

3. We maken concepten voor Community TV

4. We adviseren en begeleiden organisaties en bedrijven met het organiseren van online communities

Hoe

Waar mensen zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun directe leefomgeving, ontstaan buurten die schoon en veilig zijn. Zo simpel kan het zijn. In woorden althans. De praktijk is vaak veel weerbarstiger. Vooral in oudere wijken met een gemengde bevolking of in buurten die in opzet zo grootschalig zijn, dat je al blij bent als je de bewoners aan andere kant van jouw galerij in de flat kent. De Stichting HierTV beschikt over de mogelijkheden en de ervaring om hierin verandering te brengen. Om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gemeenschapszin. Of zoals het vandaag de dag wordt genoemd aan ‘Community’ vorming. We doen dat met video: laagdrempelig, goedkoop, snel, nooit anoniem en altijd met beleving en emotie.
In onze benadering van community vorming gaat het om het vinden van de gemeenschappelijke doelen, de identiteit van de buurt en het voor iedereen makkelijk en ‘leuk’ maken om met elkaar informatie, ervaring en beleving te delen.
Toelichting
Een hechte Community heeft leden met een gemeenschappelijke doel. Dit doel kan de buurt zelf zijn, of in de buurt gevonden worden. Zo’n gemeenschappelijk doel ligt niet altijd voor het oprapen. In de praktijk gaat het vaak om bereikbaarheid (openbaar vervoer, parkeren), voorzieningen (winkels, sport, cultuur en uitgaan) of (sociale) veiligheid. Bewoners zijn bijna altijd wel emotioneel bij betrokken bij hun leefomgeving, maar zetten dit alleen om in concrete actie wanneer ze er zelf baat bij hebben. Het is niet anders.
Bij gebrek aan een sterk gemeenschappelijk doel, kan ook worden gezocht naar zoiets als een gemeenschappelijke identiteit. De buurt zegt meer dan vroeger iets over wie je bent en wie je wilt zijn. Dat laten zien, kan een krachtig bindend element zijn. Een voorbeeld is de wijk IJburg, waar ‘buiten te wonen in de stad’ een gemeenschappelijke behoefte is waar op kan worden gebouwd.
Een community kan alleen floreren als betrokken mensen actief worden. De Stichting beschikt in huis over alle mogelijkheden om de drempel van betrokken naar actief zo laag mogelijk te maken. Sterker nog, om deze stap leuk te maken. Met videobeelden.Het succes van Youtube maakt duidelijk dat dit kan. En wij hebben een eigen en zeer laagdrempelig video content management systeem (video4all) waarmee iedereen zijn eigen filmpjes kan uploaden. Daarnaast beschikt de stichting over, camera’s, vormgevers, programmeurs en projectmanagement, zodat ook echt iedereen een online communities kan ontwikkelen of toegang heeft tot het deelnemen hieraan.

Ervaring
De projecten waaraan Stichting HierTv recent aan gewerkt heeft zijn:
- ZeeburgTV in Amsterdam
- Promotie van de Javastraat in Amsterdam-
- Campagne 5001 redenen van Bureau Leerplicht gemeente Amsterdam. Deze campagne heeft als doelstellingen om MBO-leerlingen met een zogenaamde startkwalificatie door te laten leren.
- Almerebreed TV
- Videoproducties voor Stadsdeel Zeeburg Amsterdam
- Videoproducties voor woningbouwcorporaties.

Ga naar website